درباره ما

شرکت سامان دژ چهلستون با یک ده تجربه و فعالیت در زمینه اسکن و بایگانی مدارک پزشکی

آدرس دفتر مرکزی :

اصفهان ، فلکه ارتش ، مجتمع جهان آرا ، طبقه دوم ، واحد 5